Tvrtka

Tvrtka

Potpore i projekti d.o.o. agencija za savjetovanje i konzalting 

Obavijest

Obavijest

Dragi posjetitelji, želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na našu web stranicu. Ukoliko ste zainteresirani za naše usluge, slobodno nam se obratite.

Kontakt

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca.

Programi

 

IPARD program:  IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje  

 

2007.– 2013. godine. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći,  

 

 eng. Instrument for Preaccession Assistance), čiji su osnovni ciljevi pomoć

 

državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom

 

usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje budućih

 

EU fondova.

 

IPARD program izradilo je Povjerenstvo za izradu Plana za poljoprivredu i        

 

ruralni razvitak 2007–2013.

 

 

 

Unutar IPARD programa predviđeno je korištenje 7 mjera, u okviru tri prioriteta i to:

 

 • Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice

 

 • Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno - okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja

 

 • Razvoj ruralne ekonomije

 

IPARD program se provodi na cijelom području Republike Hrvatske, osim ukoliko

 

propisani kriteriji pojedinih mjera ne ograničavaju njegovu primjenu. 

 

 

 

Mjere IPARD programa:

 
Mjera 101 –Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva  u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“  koja omogućuje ulaganja u:

 • sektor mljekarstva
 • sektor govedarstva
 • sektor svinjogojstva
 • sektor peradarstva
 • sektor jaja
 • sektor voća i povrća
 • sektor žitarica i uljarica.

 
Mjera 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu 
restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“ koja omogućuje ulaganja u:

 • sektor mlijeka i mljekarstva
 • sektor prerade mesa
 • sektor ribarstva
 • sektor prerade voća i povrća
 • sektor vinarstva
 • sektor maslinovog ulja

 

Mjera 301

Treći prioritet IPARD programa – „Razvoj ruralne ekonomije“ ima za cilj pomoći razvoju i poboljšanju osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast, poboljšali životni i radni uvjeti u ruralnom području, te općenito, spriječila daljnja depopulacija.
 
Mjera 301 - „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ omogućuje ulaganja u sljedećim sektorima:

 • sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda;
 • lokalne nerazvrstane ceste;
 • toplane;
 • protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta;

 

Mjera 302

Treći prioritet IPARD programa ima za cilj i povećati prihode ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, očuvati postojeća radna mjesta, povećati opseg usluga za stanovnike ruralnog područja i poboljšati kvalitete usluga koje se pružaju te poboljšati socijalnu strukturu u ruralnim područjima.
 
Mjera 302– „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti omogućava ostvarenje spomenutih ciljeva, a omogućuje ulaganja u sljedećim sektorima:

 • sektor ruralnog turizma,
 • sektor tradicijski obrti,
 • sektor izravna prodaja,
 • sektor slatkovodnog ribarstva,
 • sektor usluga,
 • sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima,
 • sektor obnovljivih izvora energije.

 

 

Raspored natječaja u 2013. godini:

 

  

  Mjera 101;  01.03. - 12.04,    01.09. - 01.10

 

Mjera 103; 01.03. - 02.05. , 01.09. - 01.10.

 

Mjera 202; 01.03. - 02. 04.

 

Mjera 302; 01.06. - 01.08.  

  Eko turizam
Eko turizam
Prerada na poljoprivrednim gospodarstvima
Prerada na poljoprivrednim gospodarstvima
Sektor voća i povrća
Sektor voća i povrća